Kompetent betjäning, oöverträffat sortiment!

Rengöringsmedel och övriga produkter för krävande professionellt bruk

Foeurope erbjuder ett heltäckande sortiment av rengöringsmedel och andra produkter såsom absorbenter för olja samt säker hantering av kemikalier. Vi fokuserar på kompetent och vänlig betjäning. Vi är alltid redo att besvara frågor om våra produkter och hjälper även till att hitta lösningar som passar just era behov. Våra kunder är i huvudsak av industrin och företag både i Finland och utomlands.

Läs mer om vårt sortiment och kontakta oss!

Du kan läsa om produkterna även i PDF-katalogerna.

 

Produktkatalog 
Sutter FE 
Absorptionsprodukter FE  
kemikaliehantering, förvaring 
Produktkatalog Handskar 
Broschyr Arbetskläder  

Lyft-, flytt-, hanteringsredskap FE  

Produktbroschyr Plasti dip FE 

Ä du intresserad av våra tjänster?

Om du vill veta mer om våra tjänster eller diskutera anbudet, fyll i dina kontaktuppgifter och lämna ett meddelande med formuläret nedan. Vi kontaktar dig så snart som möjligt!

Via e-post
Via SMS

Registerbeskrivning

1. Registeransvarig

Foratia Europe
PL 72
13101 HÄMEENLINNA

FO-nummer:
Telefonnummer: 040 350 3388

2. Registerärenden

Vår kundservice svarar så snabbt som möjligt på frågor om registret och på respons.

3. Registrets namn

register över personer som har abonnerat på brev kring marknadsföring och aktuella frågor.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen är skötsel av kundrelationer, realisering av kundernas och den registeransvariges rättigheter och skyldigheter samt behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för syften i anknytning till webbtjänster, för forskningsverksamhet, samt för inriktning av den registeransvariges och/eller dess samarbetspartners reklam och/eller direktmarknadsföring på basis av kunduppgifter genom den registeransvariges medier och tjänster utan överlåtelse av personuppgifter till utomstående parter.

5. Registrets informationsinnehåll

Registret kan innehåll följande information om kunderna:

  • Namn
  • E-postadress
  • Mobil- och/eller annat telefonnummer
  • Organisation och position
  • Organisationens adressuppgifter
  • Förbindelselogg

6. Registrets regelrätta informationskällor

Registret sammanställs ur den registeransvariges kunddatasystem, allmänt tillgängliga Internetkällor, samt eventuella andra offentliga källor. Adresskällorna finns i regel specificerade om de avviker från de först nämnda.

7. Regelrätta överlåtelser av information

Registeransvarige överlåter inga personuppgifter om kunderna till utomstående, förutom när detta krävs av finska myndighetväsenden.

8. Avlägsnande av information

Information kan avlägsnas efter krav av en person eller till följd av att kundrelationen ifråga har upphört.

9. Principerna för skyddande av registret

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Alla informationsnätverk och utrustningar i vilka registret är beläget och som innehas av den registeransvarige och dess eventuella partner inom datatekniken är skyddade med brandväggar och genom andra nödvändiga tekniska åtgärder.