Kompetent betjäning, oöverträffat sortiment!

OLJEABSORPTION

Kompetent hjälp för absorption av oljor och kemikalier.

Läs mer

RENGÖRINGSPRODUKTER, SUTTER

Produkter för yrkesmässig rengöring.

Läs mer

VÅRT PRODUKTSORTIMENT

Nya högklassiga Sutter-produkter. Ta reda på mer!

Läs mer

Oljesanerings- och rengöringsprodukter för proffs

Foeurope är specialiserad på oljesanering. Vi erbjuder snabb och kompetent hjälp och rådgivning i alla frågor gällande oljeabsorption, sanering efter läckage och efterbehandling. Vi har även ett heltäckande produktsortiment där du hittar högklassiga tillbehör för såväl rengöring som fastighetsunderhåll och reparationer. Vi betjänar runt om i Finland och utomlands. Våra kunder är i huvudsak industrin, företag och föreningar samt offentliga sektorn.

Oljesanering med över 29 års erfarenhet

Vi kartlägger och gör lägesbedömningar i anslutning till oljesaneringar och ger vid behov även förslag på åtgärder. Vi har över 28 års erfarenhet av oljeabsorption, sanering efter läckage och efterbehandlingar. Vid oljesanering får du hjälp av vår absorptions- och saneringsexpert Riku Kastinen.

Läs om våra tjänster »

Tillbehör för rengöring och underhåll

Behöver du produkter för rengöring, sanering efter läckage eller hantering av tunnor samt lagring? Letar du efter hållbara arbetskläder eller handskar? I vårt breda sortiment hittar du alldeles säkert det du söker. Hos oss hittar du även högklassiga Sutter-produkter. Vi rekommenderar gärna lämpliga produkter, så kontakta oss!

Läs om våra produkter »

Begär offert om årsavtal!

Vilken typ av rengöringsprodukter eller underhållsutrustning behöver ditt företag? Berätta lite om din verksamhet så lämnar vi er ett konkurrenskraftigt anbud på årsbasis! Vi ser till att ni alltid har de rengöringsprodukter och tillbehör som ni behöver.

Kontakta oss »

Ä du intresserad av våra tjänster?

Om du vill veta mer om våra tjänster eller diskutera anbudet, fyll i dina kontaktuppgifter och lämna ett meddelande med formuläret nedan. Vi kontaktar dig så snart som möjligt!

Via e-post
Via SMS

Registerbeskrivning

1. Registeransvarig

Foratia Europe
PL 72
13101 HÄMEENLINNA

FO-nummer:
Telefonnummer: 040 350 3388

2. Registerärenden

Vår kundservice svarar så snabbt som möjligt på frågor om registret och på respons.

3. Registrets namn

register över personer som har abonnerat på brev kring marknadsföring och aktuella frågor.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen är skötsel av kundrelationer, realisering av kundernas och den registeransvariges rättigheter och skyldigheter samt behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för syften i anknytning till webbtjänster, för forskningsverksamhet, samt för inriktning av den registeransvariges och/eller dess samarbetspartners reklam och/eller direktmarknadsföring på basis av kunduppgifter genom den registeransvariges medier och tjänster utan överlåtelse av personuppgifter till utomstående parter.

5. Registrets informationsinnehåll

Registret kan innehåll följande information om kunderna:

  • Namn
  • E-postadress
  • Mobil- och/eller annat telefonnummer
  • Organisation och position
  • Organisationens adressuppgifter
  • Förbindelselogg

6. Registrets regelrätta informationskällor

Registret sammanställs ur den registeransvariges kunddatasystem, allmänt tillgängliga Internetkällor, samt eventuella andra offentliga källor. Adresskällorna finns i regel specificerade om de avviker från de först nämnda.

7. Regelrätta överlåtelser av information

Registeransvarige överlåter inga personuppgifter om kunderna till utomstående, förutom när detta krävs av finska myndighetväsenden.

8. Avlägsnande av information

Information kan avlägsnas efter krav av en person eller till följd av att kundrelationen ifråga har upphört.

9. Principerna för skyddande av registret

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Alla informationsnätverk och utrustningar i vilka registret är beläget och som innehas av den registeransvarige och dess eventuella partner inom datatekniken är skyddade med brandväggar och genom andra nödvändiga tekniska åtgärder.