Kompetent betjäning, oöverträffat sortiment!

Foeurope

Foeurope är specialiserad på oljesanering. Hos oss får du högklassiga produkter även för bland annat renhållning och oljeabsorption. Vi är verksamma i hela Finland och utomlands. Kontakta oss för ytterligare information!

Kontaktuppgifter

Foeurope
PL 72, 13101 Tavastehus

Tel. +358 20 734 5858
Tel. +358 400 844 632
info@foeurope.fi
sales@foeurope.fi

Org.nr:
3288625-6

Riku Kastinen
Expert
Tel. +358 400 844 632

froatia europe

Ä du intresserad av våra tjänster?

Om du vill veta mer om våra tjänster eller diskutera anbudet, fyll i dina kontaktuppgifter och lämna ett meddelande med formuläret nedan. Vi kontaktar dig så snart som möjligt!

Via e-post
Via SMS

Registerbeskrivning

1. Registeransvarig

Foratia Europe
PL 72
13101 HÄMEENLINNA

FO-nummer:
Telefonnummer: 040 350 3388

2. Registerärenden

Vår kundservice svarar så snabbt som möjligt på frågor om registret och på respons.

3. Registrets namn

register över personer som har abonnerat på brev kring marknadsföring och aktuella frågor.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen är skötsel av kundrelationer, realisering av kundernas och den registeransvariges rättigheter och skyldigheter samt behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för syften i anknytning till webbtjänster, för forskningsverksamhet, samt för inriktning av den registeransvariges och/eller dess samarbetspartners reklam och/eller direktmarknadsföring på basis av kunduppgifter genom den registeransvariges medier och tjänster utan överlåtelse av personuppgifter till utomstående parter.

5. Registrets informationsinnehåll

Registret kan innehåll följande information om kunderna:

  • Namn
  • E-postadress
  • Mobil- och/eller annat telefonnummer
  • Organisation och position
  • Organisationens adressuppgifter
  • Förbindelselogg

6. Registrets regelrätta informationskällor

Registret sammanställs ur den registeransvariges kunddatasystem, allmänt tillgängliga Internetkällor, samt eventuella andra offentliga källor. Adresskällorna finns i regel specificerade om de avviker från de först nämnda.

7. Regelrätta överlåtelser av information

Registeransvarige överlåter inga personuppgifter om kunderna till utomstående, förutom när detta krävs av finska myndighetväsenden.

8. Avlägsnande av information

Information kan avlägsnas efter krav av en person eller till följd av att kundrelationen ifråga har upphört.

9. Principerna för skyddande av registret

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Alla informationsnätverk och utrustningar i vilka registret är beläget och som innehas av den registeransvarige och dess eventuella partner inom datatekniken är skyddade med brandväggar och genom andra nödvändiga tekniska åtgärder.